ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är i första hand att trygga de pensionsutfästelser, som även hittills tryggats av denna, för vilka AB Cyréns Trädgårdsanläggningar övertagit ansvaret från Syrengård AB och i andra hand att trygga pensionsutfästelser som AB CyrénsTrädgårdsanläggningar lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Cyréns Trädgårdsanläggningars särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:847000-5169
Adress:
  • Hyby Grindväg 123
  • 233 75 Klågerup
Telefonnummer:040-48 10 98
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS