ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att bereda personal, som äro eller varit anställda hos Aktiebolaget Carl Särenholm ävensom efterlevande till sådana personer, pension med de belopp, som i vederbörlig ordning tillerkänts dem av bolaget.Med “pension” avses sådana pensioner, som uppfylla de villkor, som enligt vederbörliga författningsbestämmelser gälla för att ett försäkringsbelopp skall anses utgå på grund av pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Carl Särenholms Tjänstemäns Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:818001-0053
Adress:
  • Mats Billing
  • Mossby 18:18
  • 274 53 SKIVARP
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS