ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som AB Björkhaga Plantskola lämnat gentemot anställda som är eller varit medlemmar i bolagets styrelse. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Björkhaga Plantskolas särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:845000-7052
Adress:
  • Duvstråket 31
  • 236 42 Höllviken
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS