ÄNDAMÅL

Till en eller två släktingar på manliga linjen i rätt nedstigande led från donator som studerar vid något av rikets universitet. Om släkting inte söker utgår stipendier i första hand till medellösa teol.stud. som genomgått Fjellstedtska skolan i Uppsala i andra hand till andra kvalificerade sökande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A Rappes stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-6930
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS