ÄNDAMÅL

Avkastningen sedan en tiondel därav årligen lagts till kapitalet, användes till inköp av konst för utsmyckning av skollokaler i Flens stad,- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott- stipendium till fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål- förvärv av material eller andra saker- avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A P Söderbergs skolstiftelse
Organisationsnummer:818500-8987
Adress:
  • Flens Kommun
  • 642 81 FLEN
Telefonnummer:0157-43 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS