ÄNDAMÅL

[…] till Consistorium Academicum öfverlämna Ett Tusen femhundra Riksdaler Riksmynt, med anhållan att årliga räntan derå måtte tilldelas någon Junior eller Recentior af Vestgötha Nation, som är född inom Skaraborgs Län, och som, i förening med goda seder; flit och ordningssinne, eger verkeligen goda anlag för studier. Åt Vestgötha Nations Curatorer uppdrager jag härmed, att i samråd med Nationens Seniorer, utse den person, som under loppet af trenne år må utaf ifrågavarande stipendium komma i åtnjutande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A O Noréns stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2904
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS