ÄNDAMÅL

Till jur., statsvetensk. eller historiestuderande eller till den som vill ägna sig åt undervisning med företräde för i första hand viss släkting, i andra hand studerande av Stockholms eller Östgöta nation. Mellan lika berättigade sökande skall vid tillsättande hänsyn tas till behov av understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A Lagerheims stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-7649
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Stiftelseförvaltn., Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS