ÄNDAMÅL

Att avkastningen skall användas enligt följande:1. att genom inköp till Universitetets Botaniska Trädgård af lefvande växter, frön, lökar osv befrämja studiet af Naturliga Familjerna och särdeles kännedomen af växtverldens för tropiska trakterna karaktäristiska former.2. att genom inköp af därtill behöfvliga instrument och utensilier osv befrämja de växtfysiologiska och anatomiska undersökningar, hvilka komma att vid botaniska institutionen anordnas.3. att till ordnande, konserverande osv af de av mig redan eller framdeles skänkta Brasilianska växtsamlingarna nödiga medel må kunna anslås, ävensom – om behofvet skulle framdeles kräva – att någon mindre summa skulle årligen till deras behöriga vidmakthållande användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A F Regnells stiftelse för Botaniska Institutionen
Organisationsnummer:817604-0445
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS