ÄNDAMÅL

Till den zoologiska institutionens i Uppsala befrämjande genom inköp av karcidologiska samlingar och dessas vård samt för inköp av karcidologisk litteratur. Om under något år ränta av detta kapital eller del därav ej skulle behöva användas till förut angivet ändamål, dessa räntemedel må för det året på liknande sätt användas till främjande av studiet av andra grenar av zoologien.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:A Euréns stiftelse
Organisationsnummer:817604-0817
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS