ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utbetala bidrag till hustrur och barn till män som under påverkan av alkoholhaltiga drycker och/eller andra beroendeframkallande medel begått brott och därigenom försatt sina hustrur/eller barn i svårigheter. Med hustru jämställs kvinna som sammanbor med man under äktenskapliga former.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf och Agnes Ahrenius Stiftelse
Organisationsnummer:802007-5704
Adress:
  • Handelsbanken Kapitalförvaltning
  • 106 70 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS